Tilgjengelige leieperioder 2012, tribune

Uke

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Leieperiode er fra og med tirsdag kl 1200 til etterfølgende tirsdag kl 1200 dersom annet ikke er beskrevet.

Røde felt beskriver perioder der reservasjoner alt foreligger